Register van verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens

In het register kunt u zien welke persoonsgegevens wij verwerken per betrokkenen, met welk doel en op welke grondslag wij dat doen. U kunt elke regel openen door er op te klikken. U ziet dan meer detailinformatie, zoals de bewaartermijn en de ontvangers van de gegevens. Het is ook mogelijk om in het register te zoeken door onder de kolomtitels een filter in te geven. Het register is een ‘levend document’ dat helpt om inzicht te (blijven) geven in de verwerkingen van persoonsgegevens. Het register wordt bijgewerkt en aangepast bij veranderingen, zodat steeds de actuele stand van zaken helder in beeld is.