Signaleren van een beveiligingsincident

Privacy Driestar College

Personeel, leerlingen en ouders worden onder andere door middel van het Protocol beveiligingsincidenten bewust gemaakt onder welke omstandigheden en voorwaarden sprake kan zijn van een beveiligingsincident waarbij (mogelijk) persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking.

Indien een medewerker een beveiligingsincident signaleert waarbij (mogelijk) persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking, meldt de medewerker dit per omgaande aan het Privacyteam of de Functionaris Gegevensbescherming, ongeacht het tijdstip van de dag.

Iedere medewerker is te allen tijde bevoegd zelfstandig een melding te doen bij één van de leden van het College van Bestuur, dus ook bij het ontbreken van een voorafgaande melding aan het Privacyteam of de FG.

Door middel van de melding aan het Privacyteam, de FG en/of het College van Bestuur wordt de procedure als verwoord in dit handboek daadwerkelijk gestart.