Responsible Disclosure voor leerlingen

Privacy Driestar College

Bij het Driestar College vinden wij de veiligheid van onze informatiesystemen (internet en bijbehorende hardware en software) erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek (kwetsbaarheid) is.

Als jij een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met jou samenwerken om de leerlingen, medewerkers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen jou:

  • Je bevindingen te mailen naar functionarisgegevensbescherming@driestarcollege.nl of deze door te geven aan je afdelingsleider. Je afdelingsleider zal je vervolgens in contact brengen met onze functionaris gegevensbescherming;
  • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer informatie te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of informatie van andere leerlingen, docenten of andere medewerkers in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
  • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat deze is verholpen en alle informatie die verkregen is via het lek direct na het verhelpen van het lek te wissen;
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op de beveiliging van de school;
  • De school voldoende informatie te geven om het probleem te kunnen vinden zodat wij het zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij meer ingewikkelde kwetsbaarheden kan extra informatie nodig zijn. 

Wij beloven dat:

  • Je binnen 3 werkdagen van ons te horen krijgt hoe we de kwetsbaarheid gaan oppakken en wanneer wij hiervoor een oplossing verwachten te hebben; 
  • Als je de kwetsbaarheid netjes gemeld hebt en via de bovenstaande stappen gehandeld hebt, zullen wij geen melding maken bij de politie;
  • Wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en dat we jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met anderen delen, tenzij dit wettelijke verplicht is;
  • Als je de kwetsbaarheid gemeld hebt volgens bovenstaande stappen, ontvang je van ons een passende beloning;
  • Wij je op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.

Ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons netwerk uitgebreid te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Er bestaat een kans dat je tijdens jouw ‘zoektocht’ handelingen uitvoert die strafbaar zijn. Het feit dat het Driestar College geen aangifte tegen je zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar jouw handelen gehouden kan worden dan wel dat je strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.