Bijlagenoverzicht

Privacyreglement Driestar College

Bijlage I

Register van verwerkingsactiviteiten

Bijlage II

Interne verwerkers van persoonsgegevens

Bijlage III

Informatie voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Bijlage IV

Toestemmingsformulier leerlingen

Bijlage V

Informatie voor medewerkers

Bijlage VI

Toestemmingsformulier medewerkers

Bijlage VII

Toestemmingsformulier oud-personeelsleden

Bijlage VIII

Toestemmingsformulier oud-leerlingen

Bijlage IX

Protocol gebruik van camera- en videobeelden

Bijlage X

Privacy statement bezoekers website

Bijlage XI

Geheimhoudingsverklaring

Bijlage XII

Protocol beveiligingsincidenten

Bijlage XIII

Handboek en protocol datalekken

Bijlage XIV

Verwerkersovereenkomst algemeen

Bijlage XV

Verwerkersovereenkomst digitale leermiddelen

Bijlage XVI

ICT-reglement

Bijlage XVII

Procedure bij opvragen dossier door leerling