Artikel 5. Categorieën van betrokkenen

Privacyreglement Driestar College

De Stichting hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens de volgende categorieën:

 1. Leerlingen
 2. Personeel
 3. Ouders van leerlingen
 4. Oud-leerlingen
 5. Oud-medewerkers
 6. Ouders van oud-leerlingen
 7. Leden Raad van Toezicht
 8. Sollicitanten
 9. Leveranciers, dienstverleners
 10. Bezoekers
 11. Huurders
 12. Cursisten
 13. Vrijwilligers
 14. Bezoekers website

Per categorie is in de artikelen 5.1 tot en met 5.13 opgenomen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke grondslag. Tevens worden per categorie van betrokkenen vastgelegd die gegevens, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling.