Artikel 2. Verantwoordelijkheden

Privacyreglement Driestar College

 1. De Stichting is verantwoordelijk voor:
  1. Een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking;
  2. Het vaststellen van welbepaalde duidelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden alsmede een verwerking conform de vastgestelde doeleinden;
  3. Een minimale gegevensverwerking, dat wil zeggen dat het gebruik van gegevens wordt beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
  4. Het gebruik van juiste en geactualiseerde gegevens en het wissen respectievelijk corrigeren van gegevens die onjuist zijn;
  5. Opslagbeperking van gegevens, dat wil zeggen dat deze niet langer worden bewaard dan nodig voor de vastgestelde doeleinden;
  6. Het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen.
 2. De Stichting laat zich bij bovengenoemde taken adviseren door de functionaris gegevensbescherming.